24-06-2021 - Møde i Borgerrepræsentationen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsordenenUfd1 - Rokering i udvalg#2 - Justering af taletidsregler for forespørgsler og budget#3 - Ny garantiramme for HOFOR Vand København A/S#4 - Doughnut-modellen i Københavns Kommune#5 - Udmøntning af midler til foranalyser vedrørende tværgående effektiviseringer inden for automatisering og administrative funktioner#6 - Nyt måltal om fædres andel i afholdelse af barn syg#7 - Eftersyn af kommunens hjemmeside på indkøbsområdet#8 - Tryghedsundersøgelsen 2021#9 - Ekstra midler til etablering af havnebusstoppesteder#10 - Analyse af den aktuelle boligforsyning i Københavns Kommune#11 - Endelig vedtagelse af lokalplan Saxtorphsvej II, Valby#12 - Endelig vedtagelse af tillæg 6 til lokalplan 331 Holmen II, Christianshavn#13 - Endelig vedtagelse af tillæg 13 til lokalplan Teglværkshavnen, Vesterbro/Kgs. Enghave#14 - Endelig vedtagelse af lokalplan Oliefabriksvej 100, Amager Vest#15 - Endelig vedtagelse af tillæg 4 til lokalplan 398 Ørestad Syd, Amager Vest#16 - Fysisk helhedsplan (renoveringsprojekt) og kapitaltilførsel, AKB, afd. Bellahøj, Brønshøj-Husum#17 - Godkendelse af forandringsplaner for Bispeparken (Bispebjerg) og Aldersrogade (Nørrebro)#18 - Opførelse af 57 almene ungdomsboliger på Grønttorvet på Torveporten 10, Valby#19 - Sikker skolevej på Backersvej (etape 1), Amager Øst#20 - Opfølgning på Højesteretsdom vedrørende erhvervsaffaldsgebyr#21 - Handlingsplan for delebilisme 2021-2025#22 - Handlingsplan for ladeinfrastruktur til elbiler i København - del 1#23 - Ansættelse af en stadsgartner#24 - Indkomne forslag i 2020 til nye monumenter i det offentlige rum#25 - Indstilling om at fjerne skiltet ved Peter von Scholtens gravmonument på Assistens Kirkegård#26 - Modernisering af Peder Lykke Centret#27 - Tidlig opstart af ungdomsklub i Ørestadt1 - Anvendelse af ekstra midler til trivsel og faglighed#28 - Optagelse af internt lån til finansiering af sammenlægning af to dagtilbud#29 - Københavns Kommunes Kontrolindsats 2020#30 - Større klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg#31 - Opfølgning på arbejdet med håndtering og forebyggelse af sexisme og krænkelser i Borgerrepræsentationen#32 - Borgerrepræsentationens ordinære mødeplan for 2022#33 - Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren om bl.a. nye opståede sikkerhedsspørgsmål ved opsætning af altaner#34 - Medlemsforslag om Palæstinas Plads i København#35 - Medlemsforslag om kommunalt havneordenskorps#36 - Medlemsforslag om grønne investeringer#37 - Medlemsforslag om hensyn til græspollenallergikere#38 - Medlemsforslag om rekruttering på velfærdsområdet i Københavns Kommune#39 - Medlemsforslag om Svanemøllestrand#40 - Medlemsforslag om brug af musikanlæg i det offentlige rum#41 - Medlemsforslag om et gratis vegetarisk måltid til alle skolebørn#43 - Lukket: Køb af ejerlejlighed i Ørestad Syd (FORTROLIG)#42 - Lukket: Tillægskøbesum vedr. grundarealer ved Borgmester Christiansens Gade, 2450 København SV (FORTROLIG)#44 - Lukket: Køb af ejerlejlighed på Sluseholmen (FORTROLIG)#45 - Lukket: Allonge til betinget aftale om køb af skolegrund samt aftale om støjskærm på Sluseholmen (FORTROLIG)#46 - Lukket: Enghavevej, sikring af arealer ved eventuel ekspropriation (FORTROLIG)#47 - Lukket: Besættelse af stillingen som direktør i Kultur- og Fritidsforvaltningen (FORTROLIG)

Se eller gense Borgerrepræsentationen d. 24. juni 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

There is no video in the channel yet. There is no video yet.