04-11-2021 - Møde i Borgerrepræsentationen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsordenenSUD - Rokering i udvalg#2 - Godkendelse af årsregnskabet 2020#3 - Inklusionsmåling: Resultater og forslag om tiltag til fremme af kønsbalance på toplederniveau i Københavns Kommune#4 - Anlægsregnskaber fra Byggeri København#5 - Ændring af Københavns Kommunes styrelsesvedtægt i forbindelse med etablering af ligestillingsenhed#6 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Vigerslev Midtpunkt Bydelscenter#7 - Tilpasninger i busnettet på baggrund af Movias evaluering af Nyt Bynet#8 - Principaftale for tværkommunalt samarbejde inden for social dumping#9 - Forslag til tilpasninger af lokaludvalg#10 - Endelig vedtagelse af Helhedsplan for udvikling af Bystævneparken, Brønshøj-Husum#11 - Forslag til lokalplan Ved Amagerbanen Nord, Amager Øst#12 - Endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan Nuuks Plads Metrostationsplads, Nørrebro#13 - Endelig vedtagelse af Restaurations- og Nattelivsplan 2021#14 - Principbeslutning om ekspropriation i forbindelse med etablering af pumpestation ved Carsten Niebuhrs Gade, Vesterbro/Kgs. Enghave#15 - Frigivelse af midler til nærgenbrugsstation på Kofoeds Skole, Amager Øst#16 - Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen#17 - Brugsaftale for tennishal til Arbejdernes Tennis KlubT1 - Fremtidig organisering af eliteidrætten i København#18 - Forespørgsel til beskæftigelses- og integrationsborgmesteren om jobcentrenes nul henvisninger af jobs til ledige i de sidste to år#19 - Forespørgsel til beskæftigelses- og integrationsborgmesteren vedr. ledelsesansvar#20 - Forespørgsel til sundheds- og omsorgsborgmesteren om plejehjem på Christianshavn og Christiania#21 - Forespørgsel til kultur- og fritidsborgmesteren vedr. konsekvenserne af den nye biblioteksplan#22 - Medlemsforslag om billigere parkering i Ørestad og Nordhavn samt parkér og rejs-anlæg#23 - Medlemsforslag om etablering af beboerparkering ved udbygning af Parken#24 - Medlemsforslag om flere billige almene boliger samt en udfasning af By & Havn#25 - Medlemsforslag om at fjerne byggehegnet rundt om Lærkesletten samt Tornsangerland#26 - Medlemsforslag om cykel- og gangbro mellem Enghave Brygge og Islands Brygge#27 - Medlemsforslag om en vejarbejdsfri tour-by#28 - Medlemsforslag om nedlæggelse og reorganisering af jobcentrene i København#29 - Medlemsforslag om nej til letbane i København#30 - Medlemsforslag om støtte til kunst i byens rum og bygninger#31 - Medlemsforslag vedrørende Fredens Havn#32 - Medlemsforslag om at oprette et klimaborgerting#33 - Medlemsforslag om at sidestille klimapåvirkning og økonomi i kommunens indkøbspolitik#35 - Medlemsforslag om at opkalde et egnet sted (vej, plads eller lign.) i København efter Lars Vilks#36 - Leje af areal til nærgenbrugsstation (FORTROLIG)#37 - Salg af ejendom i Skævinge (FORTROLIG)#38 - Fremlæggermappen, orienteringer til Borgerrepræsentationen

Se eller gense Borgerrepræsentationen d. 4 november 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen

There is no video in the channel yet. There is no video yet.