16-12-2021 - Møde i Borgerrepræsentationen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsordenenUD1 - Rokering i udvalg#2 - Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. december 2021#3 - Aflæggelse af 13 af Økonomiudvalgets anlægsregnskaber#4 - Anlægsregnskaber fra Byggeri København (december 2021)#5 - Screening af tilpasning af metro i Ydre Nordhavn#6 - Ændring af vedtægt for borgerrådgiverfunktionen#7 - Magelæg ved Haveforeningen Skovmosen#8 - Endelig vedtagelse af lokalplan Tingbjerg med kommuneplantillæg, Brønshøj-Husum#9 - Lånoptag til fem klimatilpasningsprojekter, flere bydele#10 - Fremtidig finansiering af Bygherrefunktionen i Teknik- og Miljøforvaltningen#11 - Endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan Bragesgade, Nørrebro#12 - Klimatilpasningsredegørelsen 2021 og igangsættelse af Projektpakke 2022#13 - Kvarterplan for Områdefornyelsen ved Skjolds Plads, Nørrebro#14 - Cykelforbedringstiltag i forbindelse med genopretningsprojekter, flere bydele#15 - Omdisponering af midler til udvikling af trafikmodellen (COMPASS)#16 - Tildeling af støtte til bygningsfornyelse i 2021#17 - Fremrykkede renoveringsprojekter og etablering af nye almene boliger#18 - Forslag til Projekttillæg 2022 til Spildevandsplan 2018#19 - Opjustering af landstallet for flygtninge i 2022#20 - Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2020#21 - Forhøjelse af vederlag til næstformand for og stedfortrædere i Børn og unge-udvalget#22 - Medlemsforslag om udarbejdelse af en handlingsplan mod racisme og diskrimination i København#23 - Medlemsforslag om udarbejdelse af helhedsplan for Laplandsgade-Siljangade kvarteret#24 - Køb af grundareal på Molestien 7, 2450 København SV (FORTROLIG)T1 - Køb af grundareal på Ørestads Boulevard 224, 2300 København S (FORTROLIG)

Se eller gense Borgerrepræsentationen d. 16. december 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

There is no video in the channel yet. There is no video yet.