03-03-2022 - Møde i Borgerrepræsentationen.

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsordenen (herunder indkaldelse af stedfortræder)UD1- Rokering i udvalg#2 - Bedre adgang til busserne for personer i kørestol med elektriske ramper#3 - Slutrapportering på forvaltningernes arbejde med arbejdsfællesskaber#4 - Endelig vedtagelse af tillæg 7 til lokalplan 331 Holmen II og kommuneplantillæg, Indre By#5 - Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport om Københavns Kommunes arbejde med databeskyttelse 2021#6 - Byrumsforbedringer og skybrudssikring Grønningen NV – Bispeparken, Bispebjerg#7 - Endelig vedtagelse af lokalplan Skole i Kødbyen, Vesterbro#8 - Endelig vedtagelse af lokalplan Birkedommervej Øst, Bispebjerg#9 - Garanti for lån til separatkloakering i fem almene boligafdelinger, Amager Vest#10 - Indtægtsbevilling angående midler fra statslig cykelpulje#11 - Ændring af vejstatus på en del af Lønstrupvej, Vanløse#12 - Trafiksikkerhedstiltag ved udvalgte krydsningspunkter ved genopretning af Kastrupvej, Amager Øst#13 - 11 anlægsregnskaber for 95 bevillinger (Bygningsfornyelser)#14 - Frigivelse af midler til den boligsociale helhedsplan Amager 2022-2025, Amager og videreførelse af boligsocial indsats i Mimerskvarteret, Nørrebro#15 - lment boligprojekt med familie- og ungdomsboliger på Tagensvej 147, Bispebjerg#16 - Indtægtsbevilling fra deltagelse i ÖKS Interreg projekt#17 - Udvidet indtægtsbevilling til EU-projektet Cities cooperating for Circular Economy#18 - Udpegning af medlem til bestyrelsen for Gabriel Jensen#19 - Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Energicenter Voldparken#20 - Kvalitet på skoleområdet#21 - Udmøntning af effektivisering - lukning af "modtagerhold" i Valby#22 - Udpegning af medlemmer til Københavns Scenekunstudvalg#23 - Udpegning af medlemmer til Københavns Nattelivsudvalg#24 - Forespørgsel til overborgmesteren om Københavns Kommunes whistleblowerordning#25 - Forespørgsel til overborgmesteren og kultur- og fritidsborgmesteren om Badmintonklubben BC37#26 - Forespørgsel til beskæftigelses- og integrationsborgmesteren om ledelsesproblemer i forvaltningen#28 - Medlemsforslag om markering af indstiftelsen af kvindernes internationale kampdag#29 - Medlemsforslag om tilføjelse af kvindehad til anti-radikaliseringsindsats#30 - Medlemsforslag om mere transparens i Københavns Kommunes arbejde#31 - Medlemsforslag om etablering af arbejdsgruppe til genopretning af fugleøen i Sortedams Søen#32 - Medlemsforslag vedr. bedre vilkår for professionelle kulturaktører med større kapacitet#33 - Medlemsforslag om undersøgelsesenhed til bekæmpelse af illegale moskeer#34 - Medlemsforslag om klimabudget

Se eller gense Borgerrepræsentationen d. 03. marts 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

There is no video in the channel yet. There is no video yet.