22-09-2021 - Møde i Borgerrepræsentationen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsordenUD1. Rokering i udvalg#2 - Tryghedsundersøgelsen 2022#3 - Anlægsoversigt 2022, tredje kvartal#4 - Velfærdsaftale i Københavns Kommune#5 - Aflæggelse af anlægsregnskaber inden for Økonomiudvalget#6 - Høring vedr. kommunernes udviklingsbidrag til Region Hovedstaden i 2023#7 - Opfølgning på medlemsforslag om eftersyn af Københavns Kommunes samarbejde med Rusland og Belarus#8 - Finansiering af udgifter til færdiggørelse af ny intranetplatform#9 - Dispensation fra ejeraftale om I/S Amager Ressourcecenter#10 - Endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan 417 Skjulhøj Allé og kommuneplantillæg, Vanløse#11 - Revision af Københavns Kommunes alkohol- og rusmiddelpolitik for medarbejdere#12 - Bortfald af forslag til lokalplan Lyngbyvej 100 med kommuneplantillæg og udbygningsaftale, Østerbro#13 - Samarbejdsaftale mellem regeringen og Københavns Kommune om flere almene boliger i KøbenhavnÆndringsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C): ÆF1 om nedjustering af andel af almene boliger.#14 - Endelig godkendelse af tillægspakke til Ressource- og Affaldsplan 2024, Cirkulær KøbenhavnÆndringsforslag fra F, B, V, C: ÆF1 om at initiativ 7.1. udgår. Ændringsforslag fra Venstre (V): ÆF2 om at initiativ 7.6. udgår. Ændringsforslag fra C, V: ÆF3 om at initiativ 7.2. udgår. #15 - Træbrygger ved Enghave Brygge, Vesterbro/Kgs. EnghaveÆndringsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C): ÆF1 om at sag tilbagesendes til TMF. #16 - Projektændring i krydset ved Prinsessegade og Refshalevej, Christianshavn#17 - Nye takster for gaderenholdelse for 2023 og opdatering af fortovsordningen#18 - Bidrag til statens arbejde med stormflodssikring#19 - Bydelsplaner for sorteringspunkter på Nørrebro og Østerbro#20 - Indtægtsbevilling til EU-projekt om lokale klima- og energifællesskaber#21 - 14 anlægsregnskaber for 41 anlægsbevillinger på Teknik- og Miljøudvalgets område#22 - Endelig vedtagelse af lokalplan Provstevejkvarteret, BispebjergÆndringsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C): ÆF1 om parkeringsnorm. #23 - Fysisk helhedsplan (renoveringsprojekt) og kapitaltilførsel, AAB afd. 23, Østerbro#24 - Bemyndigelse til underskrift vedr. dispensationer i kommunale solcelleprojekter#25 - Anlæg af pavillonboliger på Bådhavnsgade til indkvartering af fordrevne ukrainereÆndringsforslag fra Ø, Å: ÆF1 om at sag tilbagesendes til ØKF. #26 - Distriktsændringer for skoleåret 2023/2024 - efter høringÆndringsforslag fra Socialistisk Folkeparti (F): ÆF1 om tilføjelse af nyt at-punkt. Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti (F): ÆF2 om delt afstemning af 1. at-punkt. Ændringsforslag: Delt afstemning om flytning af rode 277Ændringsforslag: Delt afstemning om flytning af rode 326#27 - Afrapportering og evaluering af Copenhagen 2021#28 - Ændring af Københavns Kommunes styrelsesvedtægt og Forretningsorden for Borgerrepræsentationen#29 - Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren om grønthandlere og basarer i Nordvest#30 - Medlemsforslag om skolebestyrelserne i Københavns Kommune har godkendt Normstormernes undervisningÆndringsforslag fra Socialistisk Folkeparti (F): ÆF1 om udvalgshenvisning til BUU. #31 - Medlemsforslag om at indlede et samarbejde med Tårnby Kommune om overdækning af ØresundsmotorvejenÆndringsforslag fra Ø, A, C, B, F, V, Å, O, D, O: ÆF1 om erstatning af 1. at-punkt. Ændringsforslag fra Enhedslisten (Ø): ÆF2 om nyt 2. at-punkt.

Se eller gense Borgerrepræsentationen d. 22. September 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen

There is no video in the channel yet. There is no video yet.