03-11-2022 - Møde i Borgerrepræsentationen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
Line Barfod (Ø)1. Godkendelse af dagsordenUD1. Rokering i udvalg2. Godkendelse af årsregnskabet 20213. Reduktionsmål for madspild i Københavns Kommunes offentlige køkkener og institutioner4. Vedtagelse af Sikker By strategi 2022-20255. Opgivelse af påtaleret til en tinglyst deklaration om ubebyggede arealer ved en række ejendomme i Rødovre Kommune6. Mulighed for at implementere anbefalinger fra Det Internationale Energiagentur7. Forslag til lokalplan Ny Hotel- og Restaurantskole med kommuneplantillæg og udbygningsaftale, ValbyÆndringsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C): ÆF2 om parkeringsnorm8. Endelig vedtagelse af lokalplan Sluseholmen Stationsområde med kommuneplantillæg og miljørapport, Kgs. EnghaveÆndringsforslag fra Venstre (V): ÆF1 om at parkeringsnormen fastsættes efter Kommuneplan 2019Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C): ÆF2 om at parkeringsnorm 1 parkeringsplads pr. 100 m2 familieboligÆndringsforslag fra Ø, F, Å: ÆF3 om beplantning i kantzone9. Fremtidig finansieringspraksis for tilsyn og takstfastsættelse for midlertidig råden over offentligt vejarealÆndringsforslag: ÆF1 fra ØU om erstatning af 3. at-punkt10. Udvidelse af grøn parkeringszone samt overtagelse af Carsten Niebuhrs Gade til offentlig vej, Vesterbro11. Godkendelse af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens anlægsregnskaber 202212. Udpegelse af medlemmer til Sundhedsklyngerne som følge af ændring af sundhedsloven (etablering af sundhedsklynger)13. Borgerrepræsentationens studietur til Zürich og Bern i november 202214. Forespørgsel til socialborgmesteren om hvorfor Københavns Kommune ikke har ansøgt regeringens pulje til varmehjælp for udsatte borgere15. Medlemsforslag om at søge tilskud fra regeringens pulje til varmehjælp til udsatte borgere16. Medlemsforslag om 8-mands kunstgræsbane i Mimersparken17. Medlemsforslag om byggefællesskaber i Bystævneparken18. Medlemsforslag om anvendelse af det sociale frikort19. Medlemsforslag om at omdøbe pladsen ved Irans ambassade til Jina Mahsa Aminis PladsÆndringsforslag fra Radikale Venstre (B): ÆF1 om udvalgshenvisning til TMU20. Forespørgsel til socialborgmesteren om knivdrabet på en læge på Amager (FORTROLIG)21. Besættelse af stillingen som direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen (FORTROLIG)22. Køb af ejendommen beliggende Limfjordsvej 23, 2720 Vanløse (FORTROLIGT)

Se eller gense Borgerrepræsentationen d. 03. november 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

There is no video in the channel yet. There is no video yet.