02-02-2023 - Møde i Borgerrepræsentationen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
Mathilde Kastbjerg (C)1. Godkendelse af dagsordenUD1. Rokering i udvalg2. Godkendelse af ejerstrategier 2022 for Københavns Kommunes større selskaber for de kommende fire år3. Tiltag for at øge kvalitet og stabilitet i fremmedsprogtolkeydelser4. Regeringshenvendelse vedr. legalisering af cannabis5. Forlængelse af konstitutioner i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen6. Håndtering af medlemsforslag om kortere og fleksibel arbejdsugeÆndringsforslag fra A, F: ÆF1 om erstatning af indstillingens 3. at-punkt. Ændringsforslag fra A, F: ÆF2 om erstatning af indstillingens 5. at-punkt. 7. Ændring af Københavns Kommunes definition af grønne køretøjer i politik om skærpede krav til leverandørkøretøjerÆndringsforslag fra Å, Ø: ÆF om årlig revurdering af tildelingskriterie. 8. Opfølgning på Københavns Kommunes handlingsplan for FN's verdensmål 20229. Forceret ophør af buskontrakter i forbindelse med omstilling til nulemissionsbusserÆndringsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C): ÆF om at godkende model D. 10. Databeskyttelsesrådgiverens statusrapport for 2022 fra Revisionsudvalget11. Forslag til lokalplan Elna Munchs Plads og kommuneplantillæg, Vanløse12. Klimatilpasningsredegørelsen 2022 og igangsættelse af Projektpakke 2023Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C): ÆF om tilføjelse til 2. at-punkt. 13. Bydelsplan for sorteringspunkter i Indre By og Christianshavn14. Endelig vedtagelse af tillæg 2 til lokalplan 524 Sundmolen i Nordhavn, ØsterbroÆndringsforslag fra Å, Ø: ÆF1 om at parkeringsnormen for lokalplanen ændres til lavest mulige. Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C): ÆF2 om fastholdelse af parkeringsnorm på det oprindelige niveau. 15. Endelig vedtagelse af byrums- og trafikplan for Middelalderbyen, Indre By16. Endelig vedtagelse af tillæg 2 til lokalplan 603 Drejervej, Bispebjerg17. Revision af mål og initiativer i KBH 2025 KlimaplanenÆndringsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C): ÆF om tilføjelse til 1. at-punkt.18. Forlængelse af partnerskabsaftale om byfornyelse på ChristianiaÆndringsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C): ÆF om erstatning af 7. at-punkt. Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C): Delt afstemning om 1. at-punkt. Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C): Delt afstemning om 2.-6. at-punkt. 19. Godkendelse af låneanmodning fra Vestforbrænding 202320. Mulige modeller for ressortflyt af beskæftigelsesansvaret for udsatte målgrupper til Socialforvaltningen samt forslag til forsøg med én eller flere fælles indgange/centreÆndringsforslag fra Ø, C, F, V: ÆF1 om at BIF og SOF skal vende tilbage. 21. Aflæggelse af anlægsregnskaber 2022 fra Børne- og Ungdomsudvalget22. Anmodning fra Ungeråd KBH: Lettere adgang til hjælp for børn og unge på de københavnske grundskoler23. Godkendelse af kvalitetsstandarden, Ældre i København 202324. Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren om Njals Tårn25. Forespørgsel til overborgmesteren og kultur- og fritidsborgmesteren om Ungdomshuset på Dortheavej 6126. Medlemsforslag om ophør af tilskud til Ungdomshuset27. Medlemsforslag om at stoppe alt arbejde med letbane i KøbenhavnÆndringsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C): ÆF om erstatning af 1. at-punkt. 28. Medlemsforslag om etablering af handikapparkeringspladser i Gadelandet med mereÆndringsforslag fra Ø, C, B, V, Å: ÆF om udvalgshenvisning til TMU. 29. Medlemsforslag om afkriminalisering af narkotika30. Medlemsforslag om skovrejsningÆndringsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C): ÆF om at ord i indstillingen ændres. 31. Salg af grundareal på Christianshavns Voldanlæg og forlig af retssag (FORTROLIG)32. Valg af revisor 2023-2026 (FORTROLIG)

Se eller gense Borgerrepræsentationen d. 2. februar 2023. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

There is no video in the channel yet. There is no video yet.